Varje dag har du en viss energidepå att använda. Det innebär att den energi du har kan förbrukas. Det går att likna vid ett batteri eller varför inte 16 gafflar. Om du har mycket oro och sover dåligt börjar dagen troligen inte med 16 gafflar, redan där kan du ha förbrukat sex av dina gafflar. Då blir det inte lika mycket kvar som ska räcka resten av dagen om du inte fyller på med nya. Med andra ord räcker det inte bara att hushålla med gafflarna. Det finns mycket som förbrukar energi inte minst olika stressorer – det som stressar oss. Samtidigt är vi rustade att hanterade stress och oro. Faran är snarare när vi ständigt är i beredskap och har för lite återhämtning. Bristen på återhämtning tänker man idag är boven bakom stressrelaterade tillstånd. En början för att få en ökad balans är att identifiera hur mycket av dina inre och yttre aktiviteter som tar energi samt vad du gör som ger dig energi – det som ökar din återhämtning. Vid sömnproblem, stress och nedstämdhet finns det oftast för lite påfyllning av gafflar i vardagen. Det är något som är möjligt att förändra genom att successivt skapa nya rutiner i vardagen. Många gånger väljer vi att lägga in återhämtning när det finns tid för det. Vi behöver bli bättre att schemalägga återhämtning precis på samma sätt som vi schemalägger ett möte på arbetet eller hämtning på förskolan.

 

  1. Börja med att registrera dina beteende

Yttre beteenden: Det är ofta lättare att bli medveten om synliga beteenden såsom att springa, dammsuga, titta på tv eller mobilen. Det innebär aktiviteter som syns utåt, beteenden som skulle bli synliga om de spelades in på film.
Inre beteenden: Det är ofta svårare att registrera inre beteenden. Vanliga inre beteenden som tar energi är att älta, d.v.s. att grubbla kring saker som har hänt och där du inte hittar en lösning. Oro kring framtiden är ett annat beteende som tar energi.

Samtidigt kan en inre och yttre aktivitet både ge och ta energi. Då får du göra en uppskattning om du har fått mer gafflar eller om det har gått åt fler gafflar. Observera att din skattning av aktiviteter inte har något att göra med om det känns roligt eller inte, det handlar bara om att notera om det tar eller ger energi. Skriv gärna en kolumn med beteenden som tar energi och bredvid en kolumn med beteenden som ger energi.

Exempel på självskattning av beteenden:
Beteenden som tar energi: Blippar med mobilen, alla ”måsten” i hemmet som tvätt och städning, oro för ekonomin, tankar kring besvärlig kollega, jämförelser på sociala medier,
Beteenden som ger energi: Träning, gå ut med hunden, umgås med vänner, avslappningsövningar, varmt bad, lyssna på musik, se på humorprogram.

 

  1. Gör ett överslag kring beteenden som tar respektive ger energi

Rita en cirkel på ett papper. Det är din vakna tid. Fundera över hur mycket i din vardag som tar av dina gafflar respektive fyller på med gafflar. Det kan du göra genom att skugga cirkeln när det gäller beteenden som tar din energi och lämna blankt kring det som ger energi. Om du vill kan du även dela upp i olika aktiviteter så att det blir tydligare var dina energitjuvar finns. Hur ser balansen ut?

 

  1. Vad är återhämtning?

Nästa steg är att fundera över vad återhämtning egentligen är. För de flesta människor är en balanserad kost, tillräckligt med sömn, vara i naturen, regelbunden motion och social samvaro återhämtande. Det finns även individuella skillnader. Behovet av återhämtning är även beroende av din aktuella situation. Om du träffat många i ditt arbete kanske återhämtning inte innefattar att du är social en fredag kväll. Då kanske du snarare behöver tystnad eller att läsa en bok.

 

  1. Hur ser din återhämtning ut?

Utifrån din tidigare skattning, vad har du i din vardag som är återhämtande? Finns det något du har gjort tidigare som har varit återhämtande och som du behöver införliva igen? Om du har lite återhämtning, vad brukar andra göra som ger återhämtning? Fråga dina vänner, familjemedlemmar och kollegor.

 

  1. Vad i vardagen trodde du var återhämtning men som tar av dina 16 gafflar?

Nästa steg är att bli medveten om vilka beteenden du gör som du trodde var närande men som tar av din energi. Det är vanligt att skatta att mobiltelefonen är en energitjuv som även bidrar till sämre sömn. En hög aktivitet med många sysslor ser många är ett hinder för återhämtning och när sysslorna är klara finns ingen tid kvar samtidigt som energin är slut. Så kallad multitaskin är även något som tar energi genom att det inte går att göra saker samtidigt, istället växlar vi mellan uppgifter med ett högt tempo. Det är tröttande och leder till att vi blir mindre effektiva. Det är vanligt att många beteenden som är automatiska tar av våra 16 gafflar.

 

  1. Behöver du göra en förändring för att öka din återhämtning?

Om du känner dig slutkörd, lättirriterad, mer ledsen än vanligt, oroar dig eller ältar mer är det troligt att du har för lite återhämtning. Sömnproblem är även oftast ett symptom på obalans i vardagen. Vilka steg kan du börja ta för att öka din återhämtning? Börja med små steg så att du kan ”lyckas/klara det” och lägg successivt till ytterligare steg och skapa nya rutiner. Många gånger behöver vi börja dagen med återhämtning antingen på morgonen eller förmiddagen. Det kan förändra hela dagen. Mikropauser med återhämtning går inte att underskatta. Det kan innefatta att ta några djupare andetag, dricka kaffe medvetet närvarande eller att sitta en stund i solen. Notera var du har din uppmärksamhet så att du inte är i oro när du har möjlighet att fylla på med gafflar i din vardag.