HOLISTISK PSYKOLOGI & HÄLSA

HOLISTISK PSYKOLOGI & HÄLSA

I mitt företag Nukara Produktion ingår varumärket “Holistisk Psykologi & Hälsa”. Inom Holistic Psychology och Holistic Health är utgångpunkten hela människan, där helheten anses vara större än varje del. Individen är ett system där allt har en ömsesidig påverkan. Om en del i systemet ändras förändras även helheten. En utgångpunkt är att när den allmänna hälsan förbättras och det finns ett ökat välbefinnande kommer svårigheter såsom ångest, nedstämdhet, smärta och viktproblem också att förbättras. Det är en annan utgångpunkt än att fokusera på det sjuka. Inom holistisk psykologi ses hälsa och livskvalitet inte bara utifrån frånvaro av sjukdom utan också utifrån närvaro av hälsofrämjande faktorer. Att holistisk hälsa även finns med är för att betona hälsoaspekten. Människan har enorm förmåga till självläkning om förutsättningar ges. Utgångspunkten är kunskaper och erfarenheter som legitimerad psykolog. Företaget inriktar sig mot fortbildning och handledning. Det erbjuds även så kallade mind-body terapier där yoga, mindfulness och meditation ingår som en del. Aspekter som kost och motion vävs även in samt betydelsen av relationer och att vi alla behöver en känsla av mening för att fungera så bra som möjligt. Hälsa främjas när det finns en integrering av ett hälsosamt sinne, en hälsosam hjärna och kropp samt närande relationer.