HOLISTISK YOGA

HOLISTISK YOGA

Holistisk Yoga har sin bas i kundaliniyogan och integrerar även andra yogatraditioner. Det här är en mer rörlig form av yoga och positionerna utförs i snabbare följd. Det är dynamiska mediumpass som passar dig som utfört yoga tidigare eller som är nybörjare genom att övningarna anpassas efter dina förutsättningar. Andningen utgör grunden och vi börjar med långa, djupa andetag. Vila eller djupavslappning ingår även. Passen avslutas med en meditation som antingen har sin bas från yogan eller från tredje vågens beteendeterapier såsom Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi. Vi arbetar även med tekniker såsom positivt självprat.