HANDLEDNING

HANDLEDNING

Handledning till behandlingspersonal är viktigt för att minska risken för psykisk ohälsa kopplat till arbetet. Det är även ett sätt att utvecklas i sitt yrke. Jag erbjuder handledning både individuellt och i grupp till psykologer och andra behandlare samt för avdelningspersonal. I slutenvårdsmiljöer finns ofta ökade krav på arbetstagaren och behovet av stöd och vägledning kan vara stort. Funktionella analyser är en bra metod för att få en gemensam bild av hur problembeteenden vidmakthålls och hur nya målbeteeten kan skapas och förstärkas. Det är en icke-värderande ingång som ger uppslag till nya idéer och lösningar. Konkreta verktyg lärs ut under handledningen utifrån vad som kan vara nödvändigt i den aktuella situationen med utgångpunkt i Kognitiv Beteendeterapi samt tredje generationens beteendeterapier med mindfulness, metakognition och acceptans. Handledning av avdelningspersonal innebär ofta att skapa en gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt för att kunna komma tillrätta med det som fungerar mindre bra och öka det som är önskvärt. Att tillvarata gruppens kunskaper och erfarenheter ingår som ett viktigt område.