UTBILDNING

UTBILDNING

Utbildningar planeras och utformas efter din grupps eller verksamhets behov. Det kan innefatta föreläsningar på grundläggande nivå inom psykologi eller Kognitiv Beteendeterapi såväl som utbildningar på fördjupad nivå. Tidigare uppdrag har bland annat innefattat teori kring KBT, funktionella analyser, anknytningsteori och kunskap kring psykisk ohälsa. Återkommande uppdrag har varit seminarier kring neuropsykiatriska tillstånd och funktioner som är nedsatta vid ADHD och autism, med fokus på bemötande och anpassningar av insatser. Föreläsningar kring stress, stresshantering samt hur hjärnan och nervsystemet kan påverkas utifrån hjärnans neuroplasticitet är ofta efterfrågat. Där ingår även möjligheten att lära interventioner för att öka graden av närvaro och reglera kropp och sinne, vilket bidrar till ökad hälsa.