KOMPETENS

Psykologi & Handledning:

Psykologprogrammet, Uppsala Universitet, med inriktning Kognitiv Beteendeterapi.
Specialistutbildningar inom Klinisk psykologi, inriktning Neuropsykologi:

  • Åtgärder och interventioner mot neuropsykologiska begränsningar, IHPU
  • NP-tillstånd – utredning och diagnostik, IHPU
  • Specialistkurs för psykologer i DBT-strategier, IHPU
  • Intervention/behandling vid NP-tillstånd, IHPU
  • Psykologen som handledare, Wise Mind
  • Handledning i psykosocialt arbete för kriminalvårdspersonal, Göteborg Universitet
  • Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning, Psykologi med mera

Yoga & Meditation:

  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy for depression (MBCT), Expo Medica Svenska AB
  • Instruktörsutbildning i MediYoga, MediYoga Sverige
  • Instruktörsutbildning i Kundaliniyoga & Medicinsk Yoga, Kundaliniyoga Akademin