ERFARENHET

ERFARENHET

Det finns lång erfarenhet av att utbilda och handleda psykologer och behandlare i kliniskt arbete samt handledning av avdelningspersonal i slutna miljöer. Mångårigt arbete med patienter med särskilda behov utgör förutom grundläggande utbildningar basen för att kunna vägleda andra. Det finns även erfarenhet kring workshops till en bredare målgrupp med inriktning mot att förbättra den allmänna hälsan genom att ge ökad kunskap och lära ut praktiska övningar. Det finns vana av att leda yogagrupper för patienter och personal samt för allmänheten. Medicinsk Yoga har använts som en behandlingsinsats inom hälso- och sjukvården när det riktat sig till patienter. Många hälsocentraler och sjukhus erbjuder idag Medicinsk Yoga och forskning sker fortlöpande som ger stöd för interventionen. Kontakta mig gärna för mer information. Det finns mycket goda referenser.