FRISKVÅRD

HOLISTISK PSYKOLOGI & HÄLSA

Det finns flera saker du kan göra för att ta hand om dig själv eller dina anställda. Egenvård kan räcka långt för att hantera vanliga sjukdomar och skador. Många företag har idag tid för friskvård eller ger ett friskvårdsbidrag. Friskvård stimulerar till egna aktiva insastser för att främja hälsa. Holistisk Psykologi & Hälsa inriktar sig mot att ge ökad kunskap kring stresshantering och hur det går att få in en vana av mikropauser och återhämtande aktiviteter. Det vi många gånger tror är återhämtande, såsom att slötitta på en skärm, behöver inte alltid leda till att ny energi fylls på. Det finns en förhoppning om att kunna inspirera till nya vanor såsom att använda andningen för att hitta en stabil grund och att prova metoder såsom yoga och meditation. Med hjälp av modern teknik går det idag att mäta hur hjärnan och kroppen påverkas av mind-body terapier. Det finns en mängd studier som visar att det redan efter några veckors träning blir märkbara resultat.