I mitt tidigare inlägg skrev jag om medveten närvaro som ett sätt att hantera den stress som många upplever med anledning av samhällsläget och Covid-19. Naturen har en enormt läkande kraft och när du exempelvis är närvarande i din upplevelse i naturen kan du få återhämtning. Det är inte alltid möjligt att ta sig ut till naturen och det är heller inte nödvändigt. Vår hjärna kan inte skilja mellan fantasi och verklighet och det är också därför det blir så plågsamt att vara i oroande tankar eftersom de känns så sanna. Det går att använda detta som en konstruktiv kraft genom att använda fantasin till lugnande tankar. Här är en övning som många upplevt är hjälpsam:

Hitta en lugn stund där du kan vara ostörd. Tänk dig en plats i naturen där du har varit eller en plats som du hittar på i fantasin eller en blandning mellan fantasi och verklighet. Om du har positiva upplevelser av hav eller sjö är det en bra utgångspunkt eftersom vatten oftast upplevs som lugnande. Blunda gärna när du gör övningen så att du lättare kan leva dig in i platsen. Föreställ dig att du är på den här plasten. Det är en varm sommardag och du går barfota i gräset och känner kontakten med underlaget. Se dig omkring i din naturscen. Du kanske noterar hur himlen ser ut, var solen är, träd runtomkring, den växtlighet som finns och hur vattnet ser ut. Använd din hörsel och notera ljud som finns nära och långt borta. Ta in dofter från hav och grönska. Du kanske böjer dig ner och känner på ett blad, luktar på en blomma eller plockar upp ett bär som du stoppar i munnen. Notera hur underlaget känns när du fortsätter att gå mot vattnet. Föreställ dig platsen med kroppens alla sinnen – syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Används gärna ett sinne i taget. Ta in mer och mer detaljer, något som gör att hjärnan tror att den är där. Ju mer du tränar desto lättare blir det att leva sig in i platsen. När du har tränat på den här övningen vid flera tillfällen kan du använda den när du känner oro. Om du exempelvis har svårt att sova på kvällen kan du ta fram din lugna plats för att komma till ro. Kanske väljer du att fokusera på en sak, såsom att ta in prasslet från löven i träden eller hur vattnet låter när det kommer en stilla våg. Oron kommer att knacka på, din uppgift blir att om och om igen återföra uppmärksamheten till din trygga plats.