Vi har en särskild tid med anledning av Covid-19. Många upplever en ökad stress med den ovisshet och de utmaningar som finns med oro för anhöriga eller den egna hälsan, oro för ekonomi och samhällsutvecklingen. Ovisshet är något som är svårt att hantera för de allra flesta.

Det går att påverka det egna måendet samtidigt som det sällan finns någon ”quick fix”. Om något verkar för bra för att vara sant är det oftast så. Det som går att träna på är var du har din uppmärksamhet. Dit din uppmärksamhet går flödar också din energi, en energi som inte är oändlig. Det gäller med andra ord att hushålla med energinivån. Vi är utrustade med katastrofhjärnor som genom evolutionens gång utvecklats för att upptäcka hot och fara. Det är ett nervsystem vi kan gratulera för att det finns. Samtidigt orsakar det mycket lidande med en hjärna som i ett normalt tillstånd noterar negativa händelser tio gånger mer än positiva. Hur blir det då i dessa tider när vi blir översköljda av stressande nyheter? Risken är stor att ditt system ännu mer hamnar i ”alarm” och ”beredskap”. Det blir därför än mer viktigt att odla en inre hållbarhet där yttre negativa intryck begränsas. Det finns till exempel ingen anledning att uppdatera sig kring katastrofer i omvärlden tio gånger per dag. Att avgränsa flödet utifrån kan vara en hållbar strategi.

Hur kan du hushålla med energi och fylla på med din energi? Ett sätt är att bli medveten om var du har din uppmärksamhet och att det går att rikta den åt olika håll. Stress kan göra att ”tankeapparaten” går på högvarv med oroande och ältande som följd. Har du stunder där du kan känna lugn och harmoni och få återhämtning? I nuet, med närvaro, finns oftast inget aktivt hot. Medveten närvaro är centralt. Du kan sitta på den vackraste klippstrand men ändå inte vara där. Om du är i oro är du på en annan plats. Att notera din omgivning med alla sinnen kan hjälpa kropp och sinne att varva ner. Var gärna ute i naturen om du har möjlighet. Notera vad du ser, vad du hör och du kan även använda känsel, smak och doft som en hjälp för att vara närvarande. Nya tankebanor ger ny energi och för att lösa upp spänningar behöver vi vara närvarande. Det du tänker och fokuserar på skapar din vardag, ditt liv och också dina attityder. Med träning går det att få en förändring och ett ökat inre lugn.