Vi har en särskild tid med anledning av Covid-19. Många upplever en ökad stress med den ovisshet och de utmaningar som finns med oro för anhöriga eller den egna hälsan, oro för ekonomi och samhällsutvecklingen. Ovisshet är något som är svårt att hantera för de allra...